Sagastad held stengt til etter påske.
Sagastad er avhengig av utviklinga i COVID-19-situasjonen og har difor ikkje ordinær opningstid før etter påske.
Vi ber deg kontakte oss på telefon eller epost. Sagastad er og skal vere ei ei spanande oppleving også i 2021. Vi lovar å vere klar med flott program så snart pandemien er under kontroll.

Aktuelt