Film

Det brende skipet er filmen om historia og funna. Denne filmen visast i Sagastad sitt kinorom. Du kan også sjå den her.

Vikingarven er dokumentaren som NRK laga om bygginga av det nye Myklebustskipet frå tømmerhogst i 2016 til sjøsetjing i 2019.