Skule og barnehage

Sagastad er godt tilrettelagt også for dei yngre. Det er viktig for oss å vekke interessa for historien hjå dei komande generasjonane, difor har vi strekt oss langt for å tilby den beste prisen og tilpassa opplegg for ulike aldrar.

Barnehage/born under 6 år

Ofte er det nok å komme inn å sjå på skipet og ta inn alle inntrykka i senteret, men vi kan også tilby mini omvising/ei lita forteljing for dei som ynskjer. Borna slepp inn gratis, de betaler kun for dei vaksne, og eventuelt ein sum for omvising. Det må vere med ein vaksen for kvart 5 born. Vil de komme ofte kan det vere lurt å kjøpe inn årskort/sesongkort til dei vaksne. Dersom de ynskjer kan de gjerne ta med nistematen og ete i kafeen inne på Sagastad. Barnehagar må bestille på førehand, slik at besøket passar med Sagastad sine bestillingar. Dette gjeld uansett om barnehagen skal ha omvisning eller ikkje.

Skuleklasser

For skuleklasser kan det vere fint å ha både omvising og sjå kino. Vi tilpassar omvisinga til alderstrinnet, og kinoen er tillate for alle aldrar. Elevane bør også få tid til å utforske utstillinga på eiga hand. De kan ete lunsj i kafeen ved høve, anten kan de ta med eiga niste, eller bestille mat gjennom Sagastad.

Puljestorleik for omvising er max 25 elevar. Større grupper delast og byttar på å få omvising og å sjå kino. De bør rekne ca 1,5 time for eit besøk på Sagastad. Skuleklasser må bestillast på førehand, slik at besøket passar med Sagastad sine bestillingar. Også om besøket er utan omvisning.

Pris for skuleklasser

50kr per person (samme pris for elev og lærar) + kr 1000,- per pulje for omvising. Skuleklasser må bestillast på førehand for å få skulepris.

Ta kontakt på post@sagastad.no for å bestille.