Velkomen til Sagastad og vår Viking-oppleving på Nordfjordeid

Explore the Viking Saga

Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Opplev det 30 meter lange Myklebustskipet – eit av verdas største vikingskip. Lær om mystikk og ritualer, om store reiser i fantastiske skip, og om vår stolte kulturhistorie. Opnar mai 2019.

Ledige stillingar

Vil du være med å realisere ei kulturreise? Vi søkjer no to nye medabeidarar til to sentrale stillingar i Sagastad, som skal hjelpe oss med å oppfylle vår visjon.

2019 blir eit spennande år for Sagastad. Vårt senter skal opne våren 2019, og vi treng dyktige medarbeidarar som er interessert i kultur, historie og formidling, og marknadsarbeid.

Opningstider & prisar

Opningstider haust og vinter 2018

9. November - Kulturnatt 16.00 – 19.00
24. November - Julemarked 10.00 – 15.00

Visning utanom opningstider på førespurnad. Opent alle dagar for forhandsbestilte grupper.
Grupper skal forhandsbestille. Grupper = min. 20 personar.

All ferdsel i hallen skjer på eige ansvar.

Prisar inngangsbillettar 2018

Vaksen kr. 100,-
Barn 8 – 15 år kr. 50,-
Barn under 8 år gratis
Familie (2 vaksne, 3 barn) kr. 300,-
Grupper, forhandsbetalt * kr. 80,- pr. person
Grupper, forhandsbetalt **, omvisning m/smak av Nordfjord kr. 200,- pr. person
Grupper, forhandsbetalt **, omvisning m/smak av Saga kr. 300,- pr. person
Forteljing v/ Sagavert kr. 800,-

* Grupper = min 20 personar
**Grupper skal ha stadfesta si bestilling min. 7 dagar før.
Gruppepris gjeld ved forhandsbetaling.

Avbestilling skal skje 14 dagar før ankomst for å unngå avbestillingsgebyr.
Avbestilling seinare enn 14 dagar før ankomst: Kr 500,-
Avbestilling seinare enn 7 dagar før ankomst: Kr 1.000,-

Invitasjon til å teikne aksjar i Sagastad Drift AS

Mykje er på plass.

Dei store tankane er tenkt, det store Myklebustskipet og det flotte Sagastad-bygget nærmar seg fullbyrding. Men, på dei siste åretaka inn mot land, ønskjer vi å ha med deg ombord.

Den store satsinga som Sagastad no er iferd med å realisere, kjem ikkje av seg sjølv. For å sikre at opplevinga av Sagastad skal bli optimal og storlagen, treng vi å få på plass dei siste kronene som skal syte for at opplevinga av Sagastad blir ei oppleving for livet.

Bli med på reisa!

Vi ønskjer å ha med deg som bidragsytar og medeigar i Sagastad.

Ein aksje i Sagastad Drift AS er ei investering i vår kultursatsing og framtida for ei ny næring i regionen vår.

Kontakt oss

Kontakt
Telefon: 578 62 200
E-mail: post@sagastad.no

Adresse
Stiftinga Sagastad
Sjøgata, 6770 Nordfjordeid
Org. nr: 916 82 9515

Kontortid: 10 – 15

Styret
Roger Bergset
Cecilie Bjørlo
Tøger Lien
Trygve Espe
Alfred Bjørlo
Sigmund Larsen

Personvernerklæring
Bruk av cookies

 

Scroll to Top