Opningstider og prisar

Desember 2023 - april 2024

Til og med april 2024 er Sagastad ope kun på dagar med cruise anløp på Nordfjordeid, og for grupper/arrangement på førespurnad. Send di bestilling til post@sagastad.no. Sjå alle cruiseanløpa på Nordfjordeid på portofnordfjordeid.no

Opningstider cruise dagar februar-april;
20.februar kl 10.00-17.00
05.mars kl 10.00-17.00
20.mars kl 09.00-17.00
09.april kl 09.00-17.00
19.april kl 09.00-16.00
23.april kl 09.00-17.00

Billettsalet stenger 30 minutt før senteret stenger.

Gjestar som ikkje kjem med cruise er også velkomne på cruise dagar. Vi anbefaler å sjekke storleiken på skipet på cruiselista på  portofnordfjordeid.no og om mogleg planlegge ankomst etter kl 13, for å unngå rush tida dei dagane det er store skip som kjem. 

Mai 2024

Ope tysdag til laurdag kl 10-15*

*stengt torsdag 9 mai for privat arrangement.

*Justerte tider enkelte cruisedagar;
7.mai kl 09.00-17.00
8. mai kl 08.30-16.00
14.mai kl 09.00-17.00
17.mai kl 14.00-17.30
21.mai kl 09.00-16.00
22. mai kl 09.00-17.00
28. mai kl 09.00-16.00
29. mai kl 09.00-17.00

Billettsalet stenger 30 minutt før senteret stenger. 

Juni, juli, august 2024

Ope alle dagar kl 09.00-16.00*

*Utvida tider enkelte cruisedagar;
02. juni kl 09.00-17.00
11.juni kl 09.00-17.00
14. juni kl 09.00-17.00
18. juni kl 09.00-17.00
26. juni kl 09.00-17.00
02. juli kl 09.00-17.00
04. juli kl 09.00-17.00
09. juli kl 09.00-17.00
15. juli kl 09.00-17.00
16. juli kl 09.00-17.00
23. juli kl 09.00-17.00
30. juli kl 09.00-17.00
02. aug. kl 09.00-17.00
06. aug. kl 09.00-17.00
07. aug. kl 09.00-17.00
13. aug. kl 09.00-17.00
17. aug. kl 09.00-17.00
20. aug. kl 09.00-17.00
28. aug. kl 09.00-17.00

Billettsalet stenger 30 minutt før senteret stenger.

 

September-oktober 2024

Ope tysdag til laurdag kl 10-15*

*Justerte tider enkelte cruisedagar;
03. sept. kl 09.00-17.00
04. sept. kl 09.00-16.00
05. sept. kl 09.00-17.00
10. sept. kl 09.00-17.00
11. sept. kl 09.00-16.00
17. sept. kl 09.00-16.00
18. sept. kl 09.00-16.00
21. sept. kl 10.00-17.00
24. sept. kl 09.00-17.00
01. okt. kl 09.00-17.00
10. okt. kl 09.00-17.00
15. okt. kl 09.00-17.00
16. okt. kl 09.00-17.00
23. okt kl 09.00-17.00
29. okt. kl 09.00-17.00

Billettsalet stenger 30 minutt før senteret stenger. 

Prisar 2024

*Grupper er min. 15 personar – ta kontakt på post@sagastad.no for pris