Møtestad

Sagastad er møteplassen for inspirasjon med unik atmosfære. Vi tilbyr ei råme med meir enn tusenårig historie. Design av båt og bygg, skipet og signaturbygget, gravhaugane, vikingkongen – alt dette gjer Sagastad til ein attraktiv møteplass for workshops og strategisamlingar. Her er det naturlig å kjenne på det visjonære og innovative. Her er det lett å drøyme og tenke nytt.

Akademi
Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Møteplassen Sagastad tilbyr vikingsmakar i pauser og til lunsj med Odins vikingtapas og/eller Tors kjøtsuppe. Eller vil de heller ha Valkyriene si krema fiskesuppe med vikingbrød ?

Vi tilrettelegg for grupper på flatt golv eller i vikingskipet.
Vi tilbyr plenumsmøter i amfiet.
Vi har godt teknisk utstyr.

Ta kontakt for reservasjon av lokalet her post@sagastad.no