fbpx

Utstillingskonseptet

Utstillinga i Sagastad vil ha som mål å setje spor og skape undring. Senteret vil fokusere på erfaringslæring ved å bruke ei blanding av tekst og bilde, lyd og audio/ visuelle installasjonar for å fortelje historia om Myklebust-skipet, Nordfjordeid og regionen.

Innhaldet i utstillinga er forankra i forsking gjennom samarbeid med Universitetet i Bergen som sikrar at all kunnskap som formidlast i senteret er korrekt.

Utstillingane skal være tilpassa ulike besøkstypar og ha et variert innhald. Det skal være mulig å oppleve høgdepunkta på kort tid, mens for den meir utforskande gjesten vil det være mulig å dykke djupare ned i ulike tema. Interaktive modular skal invitere til ein aktiv læringsoppleving og oppmuntre alle aldersgrupper til å utforske forteljingane i senteret.

Varierte formidlingstilbod gjev både sanselige, utfordrande og spektakulære opplevingar som skapar begeistring og engasjement, både for den travle og den utforskande gjesten.

Stasjon for intervju med røynde arkeologar og historikar. Den ferdige utstillinga kan avvike frå illustrasjonen.

Den ferdige utstillinga kan avvike frå illustrasjonen.

Ei forteljing i tre delar

Forteljinga i Sagastad er delt inn i tre delar som til slutt dannar ei kunnskapsreise.

Nordfjordeid i vikingtida

Ei forteljing om kvardagslivet i samfunnet rundt Nordfjorden i vikingtida som bind saman kunnskap om kultur og daglegliv, spørsmålet om kven som kan ha vore begrava i Myklebustskipet, historia om den siste reisa til skipet og høvdingen sin død.

Myklebustfunna

Ei forteljing om “den siste reisa” som bind saman kongen sin død og gravferda ved Myklebust ved Vikingane sin forestillingsverden, gudeverden og kosmologi. Ei forteljing om kulturen i området og store “samfunnsreiser” som viser livet etter høvdingsamfunnet.

Myklebustskipet

Ei forteljing om skipet og “reiser ut i verden” som dreg fram handtverkstradisjonar med båtbygging og utsmykking, handel og plyndring, og reisene i Østerled, Vesterled og koloniseringa av Nord-Atlanteren. Ei Forteljing om spora etter store reiser og korleis vi fortolkar og forstår dei i vår tid.

Bransjeleiande utstillingsdesign

Utstillinga er utvikla i samarbeid med Expology AS som er lokalisert i Oslo. Expology AS er et opplevelsesdesignfirma som er opptatt av å gjere historier levande gjennom fysiske og digitale opplevelsar som engasjerer. Dei er ein bransjeleiar innan utstillingsdesign, og har eit variert team av arkitektar, designarar, teknologar, forteljarar og prosjektleiarar som arbeidar saman for å levere mellom anna utvikling av kommunikasjonsstrategi, utstillingsarkitektur og -design, og interaktiv design.

Expology AS innehar spisskompetanse på å transformere faginnhold til omsluttande og lærerike opplevingar på fysiske arenaer. Den visualiseringsfaglige kompetansen er knytta til ulik forteljarteknikk, utstillingsarkitektur, opplevingsdesign, interaksjonsdesign, grafisk- og skjermdesign, animasjon og video.

Medan den kommunikasjonsfaglige kompetansen handlar om pedagogikk, dramaturgi, markedskommunikasjon og tekst. Kompetansen innan teknologifag strekk seg frå bygningsrelatert infrastruktur, hardware og medieteknikk, til systemering og programmering av brukeropplevingar.

I Expology AS jobbast det også systematisk med forskning innan utstillingsarkitektur for mellom anna å måle engasjement i utstillinger, og dei er ein del av ein forskningsprosess støtta av Forskningsrådets BIA program. I tillegg har Expology AS eit omfattande nettverk av ulik spisskompetanse innan mellom anna AV og Scenografi, VR, Scenariomodelling, film, object-lyd og lysdesign.

Rull til toppen