fbpx

Ein båtbyggar si forteljing

11. oktober kjem ein av båtbyggjarane frå Bjørkedalsbåt AS til Sagastad for å fortelje om bygginga av Myklebustskipet heilt frå tømmerhogst i skogen til sjøsetjing 27. april i år. Båtbyggjaren vil være til stades i skipet frå kl. 13-15 fredag 11. oktober.

Det er vanlig inngangspris for arrangementet. Inngangsbillettar kan du kjøpe her.

Del: