fbpx

Sagastad søker dagleg leiar

Sagastad opna i mai 2019 og er ein reiselivsattraksjon og eit kunnskapssenter av internasjonalt format. Nordfjordeid har ei av landets rikaste, største og mest spektakulære vikinggraver midt i sentrum. Senteret er forankra i forsking i samarbeid med m.a. Universitetet i Bergen. Den mest sentrale delen av senteret er det spektakulære Myklebustskipet med interaktive utstillingar som hovudsakleg er knytte til skipet og  gravfunna på Nordfjordeid.

Sagastad søkjer ein fagleg sterk og ambisiøs Dagleg leiar. I tillegg til dagleg drift, vil du ha eit spesielt ansvar for å vidareutvikle innhaldet i Sagastad, og gjere kjend merkevara Sagastad både for nasjonale og internasjonale målgrupper.  

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av marknadsførings- og salsaktivitetar retta mot den nasjonale og internasjonale marknaden
 • Vidare utvikling av innhaldet i Sagastad
 • Økonomi- og personalansvar.
 • Utvikle, finansiere og gjennomføre prosjekt.

Ønskja kvalifikasjonar

 • Utdanning, erfaring og kompetanse innan reiseliv og bedriftsleiing.
 • Prosjektkompetanse
 • Gode språkkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode analytiske evner
 • Sjølvstendig og strukturert
 • Gode kommunikative eigenskapar
 • Evne til å bygge nettverk

Vi tilbyr

 • Ein fagleg og personleg utfordrande og utviklande stilling
 • Tett samarbeid med fleire bedrifter og institusjonar
 • Dagleg leiar rapporterer til styret

Løn etter avtale.

Arbeidsstad: Nordfjordeid

Har du spørsmål om stillinga? Ta kontakt med styreleiar Kjell Storeide, Sagastad Drift AS tlf 91570925 eller styreleiar Roger Bergset, Stiftinga Sagastad tlf 95229160.

Søk på stillinga

Søknad sendast på epost til: roger@bergset.no

Søknadsfrist: 27.11.2019

Attestar/vitnemål

Søkjarar som vert kalla inn til intervju må kunne legge fram stadfesta kopiar av vitnemål og attestar.

Stiftinga Sagastad
Sagastad Drift AS

– Explore the Viking Saga

Del: