Sagastad søkjer: Sals- og marknadskonsulent med digital kompetanse

Arbeidsgjevar: Sagastad Drift AS
Stillingstittel: Sals- og marknadskonsulent
Frist: 30.11.2018
Varigheit: Fast

Vårt senter skal opnast våren 2019 og vi treng dyktig medarbeidar som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og tilpassingsdyktig då stillinga inneberer varierte arbeidsoppgåver.  Deler av stillinga vil være utleidd til Stiftinga Sagastad etter ei nærare definert avtale.

Arbeidsoppgåver vil blant anna være:

 • Treffe vårt publikum med kreativ marknadskommunikasjon
 • Etablere og utvikle rutinar innan marknadsføring og sal
 • Bidra til å oppnå strategiske mål og sikre gode besøkstal for Sagastad
 • Utvikle og bygge Sagastad si merkevare
 • Sørge for informasjonsflyt internt og ut til relevante medier
 • Lage publikumsundersøkelser
 • Utvikle og få gode samarbeidspartnere og sponsorer til senteret
 • Arbeide med marknadsplan og rapportere kampanjeresultat
 • Kunne bidra på ulike arbeidsoppgåver for Sagastad
 • Inneha verkskapsroller for Sagastad
 • Må pårekna tidvis ein del reiseverksemd utover normal arbeidstid

Kvalifikasjonar;

 • Relevant akademisk bakgrunn
 • Gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Forståing for og erfaring med sosiale media og digital innhaldsproduksjon
 • Erfaring/god kunnskap med kreative Adobe-program som; InDesign, Illustrator og Photoshop
 • Kjennskap til Google Analytics ein fordel
 • Webshop eigenskapar
 • God innsikt i merkevarebygging og sal
 • Erfaring frå sal ein fordel

Personleg eigenskapar:

 • Være strategisk, kreativ og utviklingsorientert
 • God kunnskap om merkevarebygging
 • God gjennomføringsevne og produktiv
 • Er strukturert og kommuniserer både internt og eksternt
 • Lagspelar og god bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Være nettverksbyggar

Vi tilbyr:

 • Ei spennande stilling
 • Mykje ansvar
 • Være med å bygge Sagastad
 • Konkurransedyktig lønn
 • Forsikringsordningar

Send inn CV og søknad innan 25. november 2018.  Stillinga startar etter avtale

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, ta kontakt med dagleg leiar Solveig Midtbø, telefon 95265872. Skriftleg søknad med CV sendast til: Solveig.midtbo@sagastad.no, innan 30.11.2018

Del: